Fastigheter.


HISINGEN BYGGNAD N5

Fastighetsbeteckning: Under uppförande
Adress: John Bunyans väg
Ort: Göteborg, Hisingen
Färdigställande: Q1 2017
Byggnadstyp: Lagerbyggnad
Uthyrningsbar yta: 25 515 m²
Tomtareal: 55 923 m²
Hyresgäst: Hyresledig
Verksamhet: Lager & Kontor
Certifiering: GreenBuilding-certifieras efter färdigställande